Home AXA PRIME แอกซ่า ไพรม์ AXA Prime ให้คุณได้ใช้ชีวิตเหนือกว่าที่ฝัน เพียงแค่ก้าวไปกับเรา

แอกซ่า ไพรม์ AXA Prime ให้คุณได้ใช้ชีวิตเหนือกว่าที่ฝัน เพียงแค่ก้าวไปกับเรา

IS THIS YOUR DREAM ?

ถ้านี่คือความฝันของคุณ

สมัครตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า

กรอกข้อมูลเพื่อให้ติดต่อกลับ

ก้าว… ไปสู่ความสำเร็จ

คุณวุฒิ AXA Prime เป็นคุณวุฒิที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายขายทุกระดับ ได้พัฒนาศักยภาพตัวเองให้มีความโดดเด่น มีความเป็นมืออาชีพ โดยบริษัทฯสนับสนุนและยกระดับให้ฝ่ายขายของเราประสบความสำเร็จในอาชีพตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยหลักสูตรและผู้ชำนาณการณ์เฉพาะที่จะให้คุณเป็นนักขายมืออาชีพ ที่รู้จริงและมั่นใจ จนก้าวสู่การเป็นนักขายระดับ AXA Prime เติบโตสู่ AXA Prime Leaders และเป็นเจ้าของสำนักงาน AXA Prime ต่อไป

AXA Prime

ให้คุณได้ใช้ชีวิต “เหนือกว่าที่ฝัน” เพียงแค่ก้าวไปกับเรา

AXA Prime
ก้าว… อย่างสง่างามและมั่นใจ
ให้คุณพร้อมในทุกด้านของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาพิเศษ, สิทธิในการสำรองบัตรเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีทั้ง MDRT Thailand และ GAMA Thailand ซึ่งเป็นงานสัมนาชั้นนำของโลก
ก้าว… ไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า
ด้วยสัญญาลักษณ์แห่งความเป็นมืออาชีพ เช่น เข็มเชิดชูเกียรติ, เสื้อโปโล, สูทเกียรติยศ, นามบัตรพร้อมกล่อง AXA PRIME และเกียรติบัตร AXA PRIME GA ที่เป็นที่รู้จักระดับสากล
ก้าว… อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่า
ให้คุณดูแลลูกค้าคนสำคัญด้วยสิทธิ์ในจองเพื่อเข้าใช้ KTAXA LOUNGE, การพิจารณาในคำขอเอาประกันเป็นอันดับแรก, การเป็น Digital Agent โดยอัตโนมัติและรับรายชื่อผู้มุ่งหวัง(Lead) ในพื้นที่ที่ระบุ และสิทธิ์ในการรับบริการตอบข้อสอบถามผ่านช่องทางบริการพิเศษ 1159 Call Center
ก้าว… เพื่อเติบโตขึ้น
ให้ทีมของคุณเติบโตได้จริงอย่างมั่นคงรวมถึงในส่วนเอกสิทธิ์ที่เหนือระดับ อาทิเช่น การได้รับเชิญร่วมงาน ประชุมผู้จัดการต้นปีและกลางปี (Agency Manager Meeting) และการเข้าร่วมงานมอบรางวัลเกียรติ AXA Prime Appreciation

สมัครตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า

กรอกข้อมูลเพื่อให้ติดต่อกลับ