Home Uncategorized การขายประกันรูปแบบใหม่ Digital Remote Selling

การขายประกันรูปแบบใหม่ Digital Remote Selling

Digital Remote Selling

Digital Remote Selling การขายประกันรูปแบบใหม่ จาก บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพื่อตอบสนองการซื้อ-ขาย อนุมัติ แบบประกันประกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ ซึ่งการขายประกันรูปแบบใหม่นี้ตัวแทนสามารถนำเสนอแบบประกันชีวิต และประกันสุขภาพ iHealthy พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดในทุกกระบวนการ

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “จากสถานการณ์การโควิด-19 ธุรกิจทั่วประเทศกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่จำเป็นที่สุดที่เราจะทำให้ขั้นตอนการขายเป็นไปอย่างง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและตัวแทนของเรา ซึ่งการขายประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Digital Remote Selling” สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของคปภ. ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่จะช่วยให้ตัวแทนของเราสามารถติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้”

การขายรูปแบบ “Digital Remote Selling” ตัวแทนจะโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า พร้อมจัดส่งเอกสารใบคำขอเอาประกันชีวิต และเอกสารอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือทางแอปพลิเคชัน Advisor Zone และลูกค้านำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และภาพถ่ายเชลฟี่ (ยืนยันตัวตน) เพื่อให้ตัวแทนนำส่งเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ Advisor Zone โดยบริษัทฯ จะติดต่อกลับลูกค้าเพื่อยืนยัน และดำเนินการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ต่อไป

บริษัท กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มีความห่วงใยลูกค้าทุกท่านในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุน อยู่เคียงข้าง พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดแก่ลูกค้า และขอส่งกำลังใจให้กับลูกค้าทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน