Home LifeProtect18 ประกันตลอดชีพ LifeProtect18

ประกันตลอดชีพ LifeProtect18

LifeProtect18

LifeProtect18 : ประกันตลอดชีพ คุ้มครองเพิ่มค่า อนาคตเพิ่มสุข เพิ่มความอุ่นใจให้กับคุณ และเตรียมความพร้อมวางแผนเพื่อครอบครัวที่คุณรัก แบบประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18 ที่จะเป็นผู้ช่วยคุณในการสร้างหลักประกันให้กับคนที่คุณรักได้เร็วยิ่งขึ้น

เคยคิดไหมว่า? คุณต้องเตรียมเงินจำนวนเท่าไรเพื่อที่จะส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานในวันข้างหน้า หรือหากโชคร้ายอาจต้องประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในขณะที่คุณกำลังสร้างครอบครัว คุณต้องสำรองเงินจำนวนเท่าไร เพื่อสานต่อการศึกษาของบุตรให้ถึงฝั่งฝัน หรือหากแม้คุณอยู่ในวัยที่กำลังเริ่มต้นทำงาน ซึ่งนั่นเป็นความหวังของพ่อและแม่ที่จะเห็นคุณกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว แต่หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น ในฐานะเสาหลักของครอบครัวคุณ จะรับผิดชอบชีวิตคนที่เหลืออยู่อย่างไร ที่กรุงไทย-แอกซ่า มีคำตอบให้กับคุณ

LifeProtect18

แบบประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18 ที่จะเป็นผู้ช่วยคุณในการสร้างหลักประกันให้กับคนที่คุณรักได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย

สร้างหลักประกันตั้งแต่วันแรกที่ชำระเบี้ย (กรมธรรม์มีผลบังคับ) ด้วยเบี้ยประกันภัยต่ำแต่ให้ความคุ้มครองสูง

เงินที่จ่ายไป ไม่สูญเปล่า ด้วยเงินคืน ณ ครบกำหนดสัญญารับจำนวนเงินเอาประกันหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

เพิ่มค่าความคุ้มครอง ได้ตามต้องการ ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติม ด้วยเบี้ยประกันที่คุณยังสามารถชำระไหว

สิทธิประโยชน์
  • สร้างหลักประกันตั้งแต่วันแรกที่ชำระเบี้ย ด้วยเบี้ยประกันภัยต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองสูง ขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
  • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและครบกำหนดสัญญา รับจำนวนเงินเอาประกัน หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
  • เพิ่มค่าความคุ้มครองได้ตามต้องการด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติม ด้วยเบี้ยประกันชีวิตที่คุณยังสามารถชำระไหว

ไลฟ์โพรเทค 18 ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงชีวิตคุณอย่างไร

ไลฟ์โพรเทค 18

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์ หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด